Quy định xử lý khiếu nại

1. Tiếp nhận mọi khiếu nại: của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của công ty.

2. Tất cả mọi trường hơp bảo hành: quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục bảo hành.

3. Thời gian giải quyết khiếu nại: trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.